vandbrud

Guldborg d. 15-06-2021

 

Alstrup-Guldborg Vandværk

Kære medlem af Alstrup-Guldborg vandværk

Der er ledningsbrud til Guldborg siden og vi ved endnu ikke hvor det er, vandforbruget er så stort at vi har været nød til at reducere vandtrykket til Guldborg siden, Alstrup siden forsyner vi ved at købe vand fra Kippinge vandværk.

Efter kl 22 vil der i perioder være lukket for vandet til Guldborg siden, ca. 2 timer ad gangen, vi starter d. 15-06-2021 og et par aftener frem til vi lokaliserer bruddet.

HUSK derfor at tappe vand til kaffe eller andet vandforbrugende i tidsrummet.

Vaskemaskine og opvaskemaskine bør ikke bruges i løbet af dette tidsrum.

Når der igen åbnes for vandet, kan der forekomme en gullig/brunlig farve i vandet, lad vandet løbe indtil det igen er klart, det er især vigtigt ikke at vaske tøj før vandet er klart.

bestyrelsen

Guldborgsund

næste bestyrelses møde:

næste bestyrelses møde d. 22-06-2021 kl. 19.00

Generalforsamling 2021

Alstrup-Guldborg Vandværk
afholder generalforsamling
Tirsdag 29. juni 2021 kl. 19.00
i Guldborg-Falster Bådebrolaugs lokaler
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Se hjemmesiden
www.alstrup-guldborg-vand.dk
Bestyrelsen