vandbrud

Guldborg d. 15-06-2021

 

Alstrup-Guldborg Vandværk

Kære medlem af Alstrup-Guldborg vandværk

Det formodet vandbrud, viser sig at være et stor vandforbrug, så vi henstiller på det kraftigstes, til man ikke vander have og fylder store bade bassiner mm. Da vores vandværk ikke kan følge med det store vandforbrug, hvis vi ikke kan bringe forbruget ned, bliver vi nødt til at sænke trykket, så vandværket kan følge med.

bestyrelsen

Guldborgsund

næste bestyrelses møde:

næste bestyrelses møde d. 22-06-2021 kl. 19.00

Generalforsamling 2021

Alstrup-Guldborg Vandværk
afholder generalforsamling
Tirsdag 29. juni 2021 kl. 19.00
i Guldborg-Falster Bådebrolaugs lokaler
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Se hjemmesiden
www.alstrup-guldborg-vand.dk
Bestyrelsen