20210223 Alstrup Guldborg Årsrapport 2020

regnskab godkendt af revisorer og klar til generalforsamlingen.

20200812 Generalforsamling ordinær regnskab

2018 regnskab-budget 2019

ekstraordinær budget for 2018 fremlagt d. 08-05-2018

2017 regnskab-budget 2018

2016 regnskab-budget 2017